Gå till innehåll
En skog

Vi är först i landet med en filmhistorisk festival!

Det fanns ingen filmhistorisk festival i Sverige så 2022 startade vi Värnamo Filmhistoriska Festival i Gummifabriken. Festivalen kommer att vara årligen återkommande.

Sedan Rutan invigdes i april 2015, har det varit en pågående dialog mellan den ena upphovsmannen Kalle Boman och Värnamo kommuns kulturchef Lars Alkner. Det har nu resulterat i en filmhistorisk festival med syfte att stärka film- och biografkulturen.

Festivalen kommer bland annat att bestå av:

  • Visning av filmer som är minst 25 år gamla. Det blir inte bara svenska filmer, utan filmer som på olika sätt påverkat den svenska biopubliken. Filmerna väljs ut av en kommitté som leds av Kalle Boman.
  • Visning av nya filmer av filmskapare från Jönköpings län.
  • Journalfilmer från Jönköpings län som sätter in huvudfilmerna i en tid och ett sammanhang.
  • Föreläsningar och seminarier kopplade till filmhistoria och närliggande ämnen.
  • Workshops för barn och unga relaterade till film och filmskapande.
  • Särskilda visningar för skolbarn, äldre och funktionshindrade.
  • Länsturné efter festivalen. Kommunerna erbjuds köpa in subventionerade filmpaket för visning på biografer i hela länet. Paketen innehåller ett urval av de filmer som visats på festivalen.

Festivalen ska vara årligen återkommande och är Sveriges enda filmhistoriska festival. Värnamo kommun är huvudarrangör. Arrangeras i samverkan med bland andra Region Jönköpings län, Svenska Bio, Gummifabriken och Wernamo Filmstudio.

Varför är det viktigt att stärka film- och biografkulturen?

Biografen är ett av de få rum där vi fortfarande tittar på bilder tillsammans. Det är en kontrast till de individuella skärmarna där vi ofta scrollar utan reflektion och där algoritmerna styr oss till inlägg som bekräftar de föreställningar vi redan har. Biografen kan vara en fysisk mötesplats där vi kollektivt tittar på och diskuterar de bilder som vi tycker är viktiga och intressanta, en motvikt till polarisering, säger Lars Alkner.