Gå till innehåll

Kulturarv på film och filmen som kulturarv.

Journalfilmer och föredrag med fokus på kulturarv under festivalen.

I samverkan med Jönköpings läns museum och Jönköpings läns folkrörelsearkiv visar vi journalfilmer under festivalen från hela Jönköpings län. Dessa visningar är gratis och det går bra att komma och gå som man vill då filmerna startar om igen.

Förutom journalfilmer har vi dessutom flera föredrag och samtal under festivalen med fokus på historia och film som kulturarv. Lär dig allt om länets biografhistoria av Lars Östvall, chef för Jönköpings läns folkrörelsearkiv eller lyssna på när Mikael Nordström, enhetschef på Jönköpings läns museum berättar om när bion var synd i Jönköping. Dessa båda herrrar ingår dessutom i panelsamtalet om filmen som kulturarv under ledning av professor Göran du Rées, som bland annat startade filmhögskolan i Göteborg. I detta samtal medverkar även Jan Lindqvist som är filmregissör och som bland annat gjort "Tiden är en dröm" som skildrar Sveriges historia.

Under söndagen blir det även ett samtal om filmfestivalernas betydelse. Hur kan dessa bidra till att bevara filmen som kulturarv och den gärning som svenska filmare lämnar efter sig?

Festivalen avslutas med en livekommenterad journalfilmsvisning med Bosse Krantz och Arne Atterling från Historiska Sällskapet Gamla Wernamo. Då visar de filmer från Värnamo och berättar om platser, händelser och personer från svunna tider. Kanske känner du igen någon eller något av det som visas eller vill veta mer? Då har du möjlighet att ställa frågor till våra lokalhistoriska experter direkt under visningen och även berätta dina egna historier för att bidra till bevarandet av Värnamos historia.