Gå till innehåll

Barn lyfter kulturarv genom film

Elever från Kärda skola har skapat filmer om Kärdas kulturarv.

Under höstterminen har elever från Kärda skola besökt den lokala hembygdsgården. Där har de träffat representanter från Kärda hembygdsförening som då har berättat om de hus och föremål som finns i hembygdsparken och även om spännande händelser i Kärdas historia. Barnen har sedan valt att filmatisera några av dessa berättelser och deras filmer visas nu i Värnamo kulturarvsnod i stadsbiblioteket i Värnamo tillsammans med föremål som barnen har valt ut ur hembygdsföreningens samlingar. Tanken är att alla tretton socknar i Värnamo kommun ska få visa upp sitt kulturarv i noden vid något tillfälle. Skolan i Kärda är den sjätte skolan som skapat historiska filmer.

Barnen skapar storyboards, skriver manus, agerar, filmar och redigerar filmerna och hembygdsföreningen är med som de lokalhistoriska experterna. Filmskapandet blir en bro mellan generationer då unga och äldre lär sig av varandra.

Utställningen pågår till den 7 april 2024 och genomförs i samverkan mellan Kärda skola, Kärda hembygdsförening, Värnamo kommun, Värnamo Filmhistoriska Festival och Jönköpings läns museum.