Gå till innehåll

Livesänt panelsamtal om filmarvet

Hur kan filmarvet bevaras, användas, utvecklas och spridas på ett bättre sätt?

Den frågan diskuteras i ett panelsamtal som festivalen anordnar och Värnamo Nyheter livesänder.

I slutet av januari tillsatte regeringen en utredning av den nationella filmpolitiken, som ska vara klar i februari 2025. En av frågorna som utredningen ska ge svar på är hur vårt svenska filmarv bäst kan bevaras, utvecklas och spridas.

Att sprida filmarvet är ju precis vad Värnamo Filmhistoriska Festival arbetar med, så vad kan väl vara mer naturligt än att ett panelsamtal om det nationella filmarvet anordnas hust under festivalen?

Panelen har stor kompetens men olika infallsvinklar i frågor som berör filmarvet:

  • Jakob Kihlberg. Huvudsekreterare i den statliga filmutredningen. Fil. dr i idéhistoria, kansliråd vid Kulturdepartementet, har arbetat i flera statliga utredningar om bland annat litteratur, musik och museer.
  • Peter Fornstam. Vd Svenska Bio (som driver Biostaden i Värnamo), ordförande Sveriges Biografägareförening.
  • Kalle Boman. Filmproducent, professor i filmisk gestaltning, konstnärlig ledare för Värnamo Filmhistoriska Festival.

Moderator: Tomas Engholm, tidigare departementsråd.

Samtalet äger rum fredag 19 april kl 14.00-14.45 och livesänds av Värnamo Nyheter på vn.se.