Gå till innehåll
Värnamo filmhistoriska festivals logotyp 2025

Tillgänglighetsredogörelse

Värnamo kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur varnanofilmhistoriska.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att det finns material på den här webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassad fullt ut. För mer information, läs under avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från varnamofilmhistoriska.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, skicka e-post till kontaktcenter@varnamo.se eller ring 0370-37 70 00 så hjälper vi dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till kontaktcenter@varnamo.se eller ring 0370-37 70 00 så hjälper vi dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynesmyndighet och påtala det.

Kontaktupgifter till tillsynesmyndigheten hittar du på DIGG:s webbplats.

Allmänna brister

Vi visar trailer från filmer som vi inte har möjlighet att texta eller syntolka.

Kampanjfilmen på startsidan är inte syntolkad.

Hur vi testat webbplatsen

Senaste bedömningen gjordes 2023-0-21. Bedömningen har gjorts internt och av en extern aktör.

Webbplatsen publicerades 2022-01-21.

Redogörelsen uppdaterades senast 2023-04-05.